Sponzoring

Sponzorství

KRUH pomoci,o.p.s.. – Sociální rehabilitace Most je nezisková organizace nestátního charakteru, poskytující podporu a pomoc lidem při řešení nepříznivé sociální situace. Nabízí občanům mosteckého regionu komplex služeb, zaměřený na rozvoj jejich dovedností a znalostí, potřebných k řešení této situace. Sociální služba KRUH pomoci,o.p.s.. je poskytována od dubna r. 2012, je provozována ambulantní a terénní formou a v současné době ji pravidelně navštěvuje 16 klientů.

Naší cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Spolupracujeme s ostatními organizacemi, jako je Úřad práce. Uživatelům služby poskytujeme základní sociální poradenství, aktivizační programy a pracovně rehabilitační program Tvůrčí dílna. Vhodné aktivity si klienti volí na základě svého individuálního plánu. Mohou se naučit správné psaní životopisu, vyhledávání nabídek práce na webu, chování u přijímacího pohovoru a v neposlední řadě správné hospodaření s domácím rozpočtem. Cílem těchto aktivit je znovuzačlenění se do společnosti.

Vzhledem k nynější špatné ekonomické situaci v sociální oblasti v našem státě, a v neziskovém sektoru především, jsme bohužel neobdrželi dotace v takové výši, které by plně pokryly finanční náklady spojené s provozem naší pobočky. Dovolujeme si Vás tímto požádat o sponzorský dar, který by nám pomohl udržet zajištění poskytování naší sociální služby klientům i nadále.

Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky "dary na veřejně prospěšné účely" snižuje sponzorský příspěvek základ daně v plné výši.

Darem samozřejmě nemusí být jen finanční forma, přivítáme i jiné formy, např. materiál do dílny, kancelářské papíry, případně výpočetní techniku, ( HODILA BY SE NAPŘ. SÍŤOVÁ TISKÁRNA ) :)

Pokud máte zájem podílet se na financování formou sponzoringu velice rádi se s Vámi domluvíme, jak Vám můžeme Vaši finanční pomoc oplatit (např. článkem do novin, prezentací na webových stránkách naší organizace nebo na propagačních letácích). Pro kontaktování v této záležitosti využijte kontakt reditel@kruh-ops.cz

V případě Vašeho zájmu Vám zašleme další informace, zodpovíme Vaše případné dotazy.

KRUH pomoci,o.p.s..