Tvůrčí dílna - rozvíjíme dovednosti našich klientů

V tvůrčí dílně se uživatelům služby věnujeme individuálně i skupinově. Při aktivizačních programech dochází k nácvikům pracovních dovedností a návyků, procvičování jemné motoriky, paměti.To vše za pomoci výtvarných technik, jako např. korálkování, malování na sklo a hedvábí, pletení z pedigu aj. - viz galerie zhotovených výrobků.


Galerie fotografií je možné shlédnout zde