Projekt byl zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na TP, osob se zdravotním postižením a osob s kumulací hendikepů na TP. Pomocí KA projektu jako jsou aktivizační a motivační programy, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních míst chceme dosáhnout zvýšení sebedůvěry ve své dovednosti při opětovném vstupu na TP, zvýšení jejich kvalifikace, znovu začlenění a jejich skutečné uplatnění na TP.

S tímto projektem je spojen i modul internetového vzdělávání, tzv e-learning. Pro přístup k tomuto modulu projektu je potřeba přihlášení ( údaje k přihlášení obdrží účastnící projektu v průběhu školení ). Kliknutím ZDE budete přesměrováni na nové stránky, které se otevřou v novém okně. Pokud se zobrazí upozornění na přechod mimo doménu, potvrďte toto přesměrování

Doba trvání projektu: 1. 3. 2017 - 28.02.2019

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, město Most

Kontaktní místo: KRUH pomoci o.p.s., Jaroslava Průchy 1915/24, Most ( budova KAPITOL, 4 patro, dveře č. 408 )

Spolupracující subjekt: KoP ÚP ČR Most

Kontakt: manažerka projektu, telefon: 776 776 666

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je aktivní podpora všech účastníků, individuální spolupráce, zvýšení motivace k aktivnímu vyhledání pracovního uplatnění na trhu práce a získání zaměstnání. V rámci trvání projektu vznikne 25 dotovaných pracovních míst, zde příspěvek činí 14.000 Kč/osoba po dobu 6 měsíců. Dále budou účastníci podpořeni rekvalifikačním kurzem (20 osob). Po celou dobu realizace projektu bude účastníkům k dispozici poradce v Kontaktním místě v Mostě a pracovní místo, kde budou moci využívat počítač, tiskárnu, telefon, skener a to především při úpravě životopisu a oslovování potenciálních zaměstnavatelů.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou osob v tomto projektu jsou :

 • Osoby se zdravotním postižením

 • Osoby s kumulací hendikepů na TP (osoby evidované na ÚP déle než 5 měs s věkem nad 50 let)

Možnost účasti v projektu

Pro zájemce z cílové skupiny je účast v projektu zdarma, projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR.

Zájemci o účast v projektu se mohou hlásit přímo v Kontaktním místě v Mostě, na e-mailu: andrea.bauerova@kruh-ops.cz nebo u svého zprostředkovatele na úřadu práce. Ve všech případech vystaví spolupracující KoP ÚP zájemci do projektu DOPORUČENKU a následně bude s účastníkem podepsána Dohoda o účasti v projektu.

Zaměření a rozsah projektu

Projekt bude realizován v Ústeckém kraji (Most) od března 2017 do února 2019. Zapojeno bude 60 osob (ženy i muži) osoby zdravotně postižené a osoby s věkem nad 50 let. Za dobu realizace si zvýší kvalifikaci 20 osob. Minimálně 30 osob získá pracovní smlouvu. Všem účastníkům bude poskytováno i odborné poradenství v oblasti finanční nebo pracovně právní. V případě potřeby může účastník využít i psychologickou konzultaci při řešení problémových situací.

Popis aktivit projektu

 • Výběr účastníků

Vstoupit do projektu je možné od počátku projektu celkem v 5ti výběrech se spoluprací Úřadu práce v Mostě.

 • Pracovně osobnostní diagnostika

Vstupní pohovory, získání informací o klientovi, seznámení se navzájem, nastavení spolupráce - max. 2 dny/účastník.

 • Motivační kurz

Podpora motivace, aktivity, sebejistoty, posílení sebevědomí, zlepšení sebeprezentace, zvýšení sociálních kompetencí a pracovních schopností – max. 5 dní/ účastník.

 • Orientace na trhu práce

Praktická výuka orientování účastníka na trhu práce. Trénování technik hledání zaměstnání s využitím online služeb portálů MPSV, vyhledávání nabídek, vkládání životopisů do pracovních portálů, trénink techniky psaní CV, motivačních dopisů a trénink pracovního pohovoru max. 3 dny/účastník.

 • Finanční gramotnost

Seznámení účastníků zejména s problematikou financí, zodpovědného zadlužování, úspor, řešení exekucí, náležitostí osobních bankrotů atd. Účastníci si osvojí zpracování rodinného rozpočtu. Kurz je rozdělen na 2 části – teoretická příprava 5 dní/účastník a praktická část 3 dny/účastník.

 • Rekvalifikační kurzy

Zvýšení kompetencí nezbytných pro získání uplatnění na trhu práce. Zajištěny budou kurzy od základů práce s počítačem po specializované při poptávce cílové skupiny např. pečovatelka o děti, hospodyně/domovník, obchodní zástupce, masér, řidič, základy podnikání, administrativní pracovník, skladník, strážný).

 • Zprostředkování zaměstnání

V rámci této aktivity budou již pro účastníky sjednávána vhodná pracovní místa. Přímá podpora zaměstnavatelů za přispění dotace (25 účastníků ve výši 14.000,- Kč po dobu 6 měsíců). Udržitelnost pracovního místa bude zajištěna podmínkou pracovní smlouvy mezi účastníkem a zaměstnavatelem na dobu neurčitou.

 • Doprovodná opatření a přímá podpora účastníků

Po celou dobu aktivní účasti v projektu budou účastníkům poskytována doprovodná opatření tj. příspěvek na cestovné na motivační kurzy, příspěvek na cestovné v případě zařazení do rekvalifikačního kurzu, příspěvek na nezbytné náklady související s rekvalifikací (zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů apod.)

 • Individuální poradenství účastníkům projektu

  1. individuální denní podpora poradce

  2. poradenství odborných konzultantů

  3. poradenství Kontaktního místa tzn. možnost využívat počítač, internet, skener, kopírku, telefon i praktické rady přítomného odborníka