Mgr. Alena Zárubová, DiS

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE A Spoluzakladatelka společnosti

Alena Zárubová

Moje životní cesta mě zavedla do sociálních služeb před 10 lety, kdy jsem získala zaměstnaní v obecně prospěšné společnosti Kofoedova škola, kde jsem lektorovala aktivizační programy zaměřené na uživatelské dovednosti na PC vč. internetu a výtvarné činnosti v "Tvůrčí dílně" a též jsem absolvovala rekvalifikační kurz "Pracovník v sociálních službách". Postupem času byla pobočka transformována do společnosti Astrid, která po dvou letech byla zavřena z organizačních důvodů a naši klienti tak ztratili možnost využívat služeb sociální rehabilitace. V té době jsem již měla 3 roky praxe a navrhla jsem se svými spolupracovníky za podpory mého bývalého partnera založit novou společnost KRUH pomoci a tuto službu zaregistrovat a tím ji zachovat pro naše klienty. Nyní pracuji jako vedoucí zařízení a zodpovídám za provoz služby. Zároveň jsem klíčovým pracovníkem a mým klientům poskytuji individuální pohovory, zpětnou vazbu, nácvik dovedností a společenský kontakt.