Iveta Plicová

Iveta Plicová

Po absolvování kurzu "Pracovník v sociálních službách"v roce 2010 jsem nastoupila do společnosti „Astrid, o.p.s., které činnost byla z organizačních důvodů po dvou letech ukončena .

Obdobná služba sociální rehabilitace v našem městě nebyla. To byl impuls k založení organizace nové pod názvem KRUH pomoci, o.p.s. Služba tedy pro naši cílovou skupinu zůstala zachována. Jsem klíčovým pracovníkem v přímé péči s klienty, se kterými pracuji jednak individuálně – konzultace, nácvik dovedností, doprovody na úřady, jednak skupinově – práce v tvůrčí dílně, přípravy na přijímací pohovory, skupinová sezení na různá témata aj.