Ing. Eliška Nodesová

Statutární orgán - ředitelka společnosti KRUH pomoci, o.p.s.

Za společnost vystupuje a jedná jejím jménem a to na základě smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu - ředitele společnosti.