Kdo se o Vás postará ?

Více se o níže uvedených pracovnících společnosti dovíte kliknutím na jeho jméno (pokud tyto informace o sobě souhlasí sdělit) , případně jej můžete kontaktovat kliknutím na emailovou adresu

Sociální pracovník

  • jedná se zájemci o službu, sepisuje a aktualizuje smlouvy o poskytování sociálních služeb a sestavuje s uživateli individuální plán
  • poskytuje základní sociální poradenství, podílí se na dalších úkolech zadaných jeho přímým nadřízeným.
  • Zajišťuje poskytování registrované sociální služby v souladu s platnou legislativou atd.

Tuto pracovní pozici je zajišťuje Andrea Bauerová, DiS a lze ji kontaktovat na adrese andrea.bauerova@kruh-ops.cz


Pracovnice v sociálních službách

vede jednotlivé programy – nácviky dovedností, nebo vedou výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, ve kterých se zaměřují na rozvoj dovedností uživatelů služeb.

Je klíčovou pracovnicí uživatelů služby, se kterými sestavuje individuální plány. Přímým nadřízeným je sociální pracovník.

Na této pracovní pozici je paní Alena Zárubová,

Ředitelka společnosti

Za společnost vystupuje jako statuární orgán. Vede zařízení, tj. plánuje, organizuje, zabezpečuje chod pobočky po stránce personální, provozní, administrativní apod. Je jím paní Eliška Nodesová a lze ji kontaktovat na adrese eliska.nodesova@kruh-ops.cz