Kdo se o Vás postará ?

Více se o níže uvedených pracovnících společnosti dovíte kliknutím na jeho jméno (pokud tyto informace o sobě souhlasí sdělit) , případně jej můžete kontaktovat kliknutím na emailovou adresu

Sociální pracovnIce

  • jedná se zájemci o službu, sepisuje a aktualizuje smlouvy o poskytování sociálních služeb a sestavuje s uživateli individuální plán

  • poskytuje základní sociální poradenství, podílí se na dalších úkolech zadaných jeho přímým nadřízeným.

  • Zajišťuje poskytování registrované sociální služby v souladu s platnou legislativou atd.

Tuto pracovní pozici je zajišťuje Alena Zárubová, DiS a lze ji kontaktovat na adrese alena.zarubova@kruh-ops.cz a tel: 775 004 330
Zástupcem sociálního pracovníka je Mgr. Libor Kudrna, DiS. a lze ji kontaktovat na adrese info@kruh-ops.cz


Pracovník v sociálních službách

vede jednotlivé programy – nácviky dovedností, nebo vedou výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, ve kterých se zaměřují na rozvoj dovedností uživatelů služeb.

Je klíčovou pracovnicí uživatelů služby, se kterými sestavuje individuální plány. Přímým nadřízeným je sociální pracovník.

Na této pracovní pozici jsou:
Libuše Brandnerová - libuse.brandnerova@kruh-ops.cz a tel: 773 294 123
Blanka Vaňková - blanka.vankova@kruh-ops.cz a tel: 773 294 123
Mgr. Libor Kudrna, DiS. - lukas.kudrna@kruh-ops.cz a tel: 411 130 246


Ředitel společnosti

Za společnost vystupuje jako statuární orgán. Vede zařízení, tj. plánuje, organizuje, zabezpečuje chod pobočky po stránce personální, provozní, administrativní apod. Je jím pan Mgr. Petr Dekastello a lze ho kontaktovat na adrese reditel@kruh-ops.cz