Osoby a obsazení - aneb kdo se o Vás postará

Více se o níže uvedených pracovnících společnosti dovíte kliknutím na jeho jméno, případně jej můžete kontaktovat kliknutím na emailovou adresu

Sociální pracovník

  • jedná se zájemci o službu, sepisuje a aktualizuje smlouvy o poskytování sociálních služeb a sestavuje s uživateli individuální plán
  • poskytuje základní sociální poradenství, podílí se na dalších úkolech zadaných jeho přímým nadřízeným.
  • Zajišťuje poskytování registrované sociální služby v souladu s platnou legislativou atd.

Tuto pracovní pozici zastupuje slečna Michaela Kuníková, DiS. a lze ji kontaktovat na adrese michaela.kunikova@kruh-ops.cz


Pracovnice v sociálních službách

vedou jednotlivé programy – nácviky dovedností, nebo vedou výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, ve kterých se zaměřují na rozvoj dovedností uživatelů služeb.

Jsou klíčovými pracovníky uživatelů služby, se kterými sestavují individuální plány. Přímým nadřízeným je sociální pracovník.

Na těchto pracovních pozicích jsou paní Alena Zárubová, Iveta Plicová a Renata Křížková

Ředitel společnosti

Za společnost vystupuje jako statuární orgán. Vede zařízení, tj. plánuje, organizuje, zabezpečuje chod pobočky po stránce personální, provozní, administrativní apod. Je jím paní Eliška Nodesová a lze ji kontaktovat na adrese eliska.nodesova@kruh-ops.cz