Příběhy našich uživatelů

“S docházením do organizace a nabízenými aktivitami jsem maximálně spokojený. Jsem rád, že mohu být ve společnosti druhých lidí, mluvit s nimi a podílet se vzájemně na společné tvorbě, zejména však v Tvůrčí dílně. Ruční práce mě baví, pomáhá mi to zlepšit jemnou motoriku rukou. Na individuální konzultace jsem nedocházel, protože u mě nevyvstala potřeba řešit záležitosti spojené s invalidním důchodem, jelikož jsem řešil svůj zdravotní stav. Jsem si vědom, že nyní budu muset docházet pravidelně, protože s tímto budu potřebovat pomoci.”

M.S.

“Docházím k vám ráda, naučila jsem se v tvůrčí dílně několika novým technikám, které mě nadchly, které jsem zvládla a konečné výtvory se líbily nejenom mně, ale měly úspěch i u ostatních klientů a v mé rodině. Ve skupině mám možnost svobodně komunikovat. Cítím se o trochu jistější. Na hledání vhodného zaměstnání, což byl můj první cíl tady, se teď vzhledem k mému zdravotnímu stavu vůbec necítím.”

K.K.

“Jelikož žiji sama, jen občas navštěvuji dceru a do zaměstnání nechodím (pouze veřejná služba ) kontakt s lidmi mně chybí a ten nacházím u vás, což mně vyhovuje, proto sem hlavně chodím. Protože jsem si ale vyběhávala invalidní důchod, potom odvolání, do toho práce pro město Most - veřejná služba...od listopadu, kdy jsme dělaly hodnocení s paní A.Z., se toho moc nezměnilo.”

H.S.

,,Pozoruji, že se mi paměť částečně zlepšila, hlavně co se týká práce na PC. Programy, ve kterých jsem měl zájem se orientovat, zvládám celkem obstojně. Je to i tím, že jsem si pořídil počítač domů. Mám možnost si postupy opakovat. Při docházení do skupinových aktivizačních programů, jako je tvůrčí dílna mi prospívá, jak setkávání se s ostatními klienty, tak i to, že si u toho lecos vytvoříme a přitom si i popovídáme. To je pro mne důležité”.

M.D.

Vážení přátelé,

do KRUH-u pomoci docházím od jeho vzniku. Jsem za tu možnost velice vděčná. V KRUH-u pomoci jsem našla tolik potřebnou pomoc, radu v sociální oblasti a také pochopení. Po ztrátě zaměstnání jsem byla nešťastná, s nízkým sebevědomím a s obavou, co se mnou bude. Díky zaměstnancům KRUH-u pomoci tomu už tak není. Nesedím doma a nezoufám si, naopak jsem spokojená. I když mi není dobře, tak se přemůžu a vždy přijdu na smluvenou dobu. V kolektivu příjemných lidí si odpočinu a ještě se něčemu naučím. Pod vedením trpělivé pracovnice v sociálních službách jsem se naučila pracovat s počítačem, využívat ho v praktickém životě, k vyhledávání potřebných informací i jeho prostřednictvím komunikovat s úřady. Také chodím do tvořivé dílny, kde jsem se naučila různé výtvarné techniky (plést z pedigu, ubrouskovou techniku, práci s korálky). Budu moc ráda, pokud budu mít možnost se ještě zdokonalovat ve znalostech, které jsem zde za jejích pomoci získala. Zaměstnanci Kruhu pomoci mi pomáhají v tíživé životní situaci a za to jim patří velký dík. Také jim přeji hodně úspěchů a spokojených klientů.

J. V.

Moje dcera je v Kruhu pomoci velmi spokojená. Každý týden se těší na kolektiv. Prohlubuje si znalosti, učí se novým výtvarným technikám, ráda vyrábí výrobky, má pocit uspokojení z vytvořené práce, přitom si procvičuje jemnou motoriku rukou.

Děkuji tímto za sebe a za dceru.

L. J.

"Do KRUHU pomoci, o.p.s. docházím ráda. Pracovníci mi zde pomáhají řešit situace, které jsou pro mě obtížné. Jedná se například o věci spojené s úřady atd."


B.L.

“ Vzhledem k tomu, že jsem se vždy těšila na skupinový aktivizační program v tvůrčí dílně, byla to pro mě motivace se do dílničky dostavit, tudíž zvládnout stres z cesty k Vám. Většinou už jsem to zvládala dobře. Při aktivitě v dílně jsem vytvářela rukama, šlo mně to, což mně dodalo znovu sebevědomí a radost z tvoření. Když mně psychicky nebylo zrovna nejlíp a byla jsem schopná dojezdu k Vám, byla mně tady poskytnuta pomoc a podpora.

Jsem spokojená, protože při práci na počítači jsem zvládla i něco navíc, než jsem měla původně v plánu - mám nově založený e-mail, ovládám stahování složek z mobilu na flashdisc, aj.

Momentálně se cítím asi nejšťastněji ve svém životě, prožívám najednou i hezké věci, mám nového přítele.”

M.Š.

“Do organizace jsem chodila ráda a pracovala na svých cílech, které se mi podařily naplnit. Jednalo se o vyřizování záležitostí na úřadech. Nyní jsem schopna si sama dojít na úřad, lépe se orientuji při vyplňování formulářů pro dávky SSP a HN. Snažím se více komunikovat s úředníky a vyřídit si, tak své věci. Cítím se jistější. Velmi pozitivně vnímám i vyřízení si invalidního důchodu. Mám již alespoň zaručený příjem peněz. Pracovat na počítači bylo pro mě také přínosné. Osvojila jsem si základy práce ve Wordu, v Excelu a v Powerpointu a jsem schopna se v nich orientovat, jak nejlépe zvládnu. Pravidelně jsem se také snažila docházet do skupiny, kde probíhala Tvůrčí dílna. Byla jsem zde velmi ráda v kontaktu s druhými lidmi, navazovala jsem s nimi přátelské vztahy a rozvíjela svou komunikaci. Tvoření mě také bavilo, protože jsem pracovala manuálně a rozvíjela svou zručnost. Ze své tvorby jsem měla vždy radost.”

B.L.

“Chodím sem rád, líbí se mně to tady, cítím, že moje přítomnost je lidem tady milá, nesetkal jsem se tady nikdy se šikanou, jako venku, ostatní klienty zajímá, co jim vyprávím”.

Klient vidí přínos naší spolupráce a svůj posun takto - vybarvuje jednoduchý obrázek dle toho, jak sám cítí svůj posun. Klient vybarvil smajlíka, který se usmívá.

V.P.

"S rodinnými příslušníky, se kterými jsem vycházela dříve špatně, vycházím teď už lépe. Našla jsem si životního partnera. Jsem za to ráda, protože jsem samotu nezvládala, ležela jsem kvůli tomu i v nemocnici. Protože jsme ale oba nemocní, vím, že se s ním nemám hádat a mám být na něho hodná. Když on něco provede, musím se snažit být přesto na něj hodná, být v klidu, pohladit ho. Takže na sobě pracuji tak, abych s ním dokázala dobře komunikovat a zvládat stresové situace.”

M.P.

“Do organizace KRUH pomoci, o.p.s. jsem docházela velmi ráda. Cíle, které jsem si stanovila jsem se snažila v rámci svého zdravotního stavu naplnit. Komunikaci zvládám již lépe. Pomohl mi kontakt s druhými lidmi ve skupině a také v prostředí, kde jsem se cítila příjemně. Snažila jsem se také pracovat na rozvoji svého sebevědomí a sebedůvěry. Mít pozitivní přístup k lidem, které mě obklopují a k činnostem, které jsem zde tvořila. Nalézt vhodné zaměstnání se mi však nepodařilo a tento cíl není naplněn. Důvodem je stále zhoršující se zdravotní stav.”

D.Š.

“Co se týče mé paměti, mám pocit, že je stejná, i když jsem ji trochu víc trénoval. Docházení na skupinu v tvůrčí dílně mně dělá dobře, chodím tam rád.”

M.D.

“Docházení do organizace je pro mě přínosné, protože udržuji pravidelný kontakt a komunikaci s druhými lidmi. Začleňoval jsem se na skupinových aktivitách - Tvůrčí dílna, Diskusní skupina, což je pro mě vyhovující. Při individuálních konzultacích mi pomohli hlavně podpůrné rozhovory, které zlepšily nepříznivý psychický stav. Díky tomu jsem se cítil lépe. Avšak vnímám, že se jedná o stav stále kolísavý. Co se týká aktivit - vyřídit si záležitosti na úřadech je pro mě stále psychicky náročné. Práci na počítači (internetu), vyhledávání volných pracovních míst jsem se věnoval jen částečně. Důvodem byla má nesoustředěnost a zhoršení zdravotního stavu, což mi znemožnilo tyto cíle naplnit, tak jak bych chtěl.”

P.Š.

"Od začátku tohoto roku jsem převážně řešil zhoršující se svůj zdravotní stav. Když to bylo možné docházel jsem na skupinové aktivizační programy, kde jsem mohl začleňovat do společnosti a komunikovat s ostatními klienty a zároveň jsem mohl tvořit, kdy jsem zažíval pocit uspokojení a seberealizace. Na individuálních konzultacích se mi dostalo podpory při řešení svých aktuálních problémů."

M.L.

“Uživatelka sociální služby hodnotí poskytovanou sociální službu za velmi přínosnou. Do organizace jsem docházela, tak jak mi to umožnil zdravotní stav. Snažila jsem se zúčastnit jednotlivých aktivit (individuálních konzultací, skupinového aktivizačního program - Tvůrčí dílna), spolupracovat se svou klíčovou pracovnicí. V prostředí mezi uživateli a pracovníky jsem se cítila vždy příjemně. Všichni pracovnice ke mě přistupovaly individuálně a rovněž s laskavým a trpělivým přístupem. To vše mi umožnilo také posilovat seberealizaci, prosadit svůj názor. Rozvíjet, zlepšovat a udržovat stávající schopnosti a dovednosti (trénink paměti, kontakt s druhými lidmi, manuální zručnost).”

J.J.

“Na přelomu roku díky zhoršení zdravotního stavu jsem téměř nemohl docházet do služby vůbec. Nyní však pociťuji, že se mi vrací aktivní přístup k životu a proto jsem rád, že mi v tom ve službě pomáhají.

Tak jako předtím docházím na skupinový program Aktivizace hudbou a rytmem, což mě pomáhá se seberealizovat a zároveň mám možnost být ve společnosti lidí, které baví podobně jako mě zpívání. Jsem rád za možnost individuálních konzultací, když si potřebuji ujasnit nějaké věci.”

J.N.

“Co se týče mé paměti, mám pocit, že je stejná, i když jsem ji trochu víc trénoval. Docházení na skupinu v tvůrčí dílně mně dělá dobře, chodím tam rád.”

M.D.

“Chodil jsem sem rád. Rozuměli mně tady. Naučil jsem se některým novým věcem. Procvičoval jsem jemnou motoriku a paměť. Povídal jsem si s lidmi, které to zajímalo, co říkám. To je pro mě důležité.”

V.P.

KRUH pomoci, o.p.s. - poskytovanou sociální službu hodnotím pozitivně. Bylo mi zde příjemně, jak s pracovníky tak s klienty. Mohla jsem pracovat na svém osobním cíli díky kterému jsem mohla být v pravidelném kontaktu s druhými lidmi. To mi velmi pomáhá, protože se můžu více uvoilnit, odpočinout si, zasmát se a zapomenout na starosti. Docházet bych chtěla i nadále, protože potřebuji stále rozvíjet a udržovat své schopnosti a dovednosti.

P.D.

”Dojíždím k vám ráda, naučila jsem se v tvůrčí dílně, několika novým technikám, které mě nadchly, např. šití, výroba gelu na praní a mýdla. Ve skupině mám možnost svobodně komunikovat, mám pocit, že mně tady rozumíte jednak vy, jednak ostatní klienti. Cítím se mnohem jistější a sebevědomější. Psychicky jsem vyrovnanější a tím pádem, podle mě, mám i svou fyzickou schránku zdravější. Mám k dispozici už kvalitnější pc a telefon, teď už jen zvládnout práci s nimi.”

J.V.