Nabídka výchovných a aktivizačních činností


Dané činnosti jsou provozovány skupinovou formou, a jejich náplň zle měnit dle dohody se uživateli.
Mimo skupinovou činnost je plánována též individuální aktivizační činnost s jednotlivci terénní nebo ambulantní.

Tvůrčí dílna

Kontakt se společenským prostředím, rozvoj dovedností, nácvik dovedností seberealizace pro trávení volného času

Tvůrčí myšlení

Kontakt se společenským prostředím, rozvoj dovedností kognitivních funkcí

Výživa a vaření

Kontakt se společenským prostředím, rozvoj dovedností sebeobsluhy

Individuální konzultace

Individuální konzultace se stávajícími uživateli a novými zájemci o služby sociální rehabilitace