KRUH pomoci o.p.s

Založení a vznik organizace

Obecně prospěšná společnost KRUH pomoci, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která byla založena 8. září 2011, na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 319. Její hlavní činností je poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby zdravotně postižené ve věku 18-64 let. Vlastní provoz služby Sociální rehabilitace byl zahájen 1. dubna 2012.

Naše organizace je v současné době realizátorem těchto projektů:

  • Projekt "Sociální rehabilitace Most" reg. č. 34925950 je hlavní činností organizace a jeho cílem je podporovat lidi se zdravotním postižením ve věku 18-64 let tak, aby rozvíjeli svoje dovednosti a znalosti potřebné pro zvýšení či zachování kvality života. Tento projekt financován z dotačních titulů MPSV, Ústeckého kraje, Statutárního města MOST a Úřadu práce. Vlastní provoz služby Sociální rehabilitace byl zahájen 1. dubna 2012.

Ukončený projekt "Dokážu to" kde cílem tohoto projektu byla aktivní podpora 60-ti účastníků, individuální přístup, zvýšení motivace k aktivnímu vyhledávání pracovních míst a umístnění do zaměstnání - DOTOVANÁ MÍSTA. Tento projekt a byl spolufinancován EU a SR, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Pro bližší informace k tomuto projektu si můžete stáhnout informační leták.

DO TOHOTO PROJEKTU SE JIŽ NENÍ MOŽNO PŘIHLÁSIT - PROJEKT UKONČEN !!!!

  • Internetové vzdělávání, prostřednictvím modulu "moodle". K přístupu na tyto stránky je potřeba přihlášení, které je aktivní pro účastníky kurzu a je přístupné kliknutím ZDE

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

Společnost KRUH pomoci, o.p.s. poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

  • vytváření, podpora tvorby a koordinace vzniku pracovních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením,

  • organizace vzdělávacích akcí

  • poskytování sociálních služeb

Vize organizace

Stát se pro společnost významnou organizací, pracující se zdravotně postiženými osobami v tíživé sociální situaci, a to ve funkčním systému poskytovaných návazných služeb pro tyto osoby.

Naším cílem je zapojit se funkčním způsobem do systému poskytovaných služeb pro osoby zdravotně postižené v tíživé sociální situaci v našem regionu a tento prezentovat jako příklad dobré praxe.

775 004 330

411 130 246

Projekt Pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením v okrese Most, který je realizován naší organizací je financován z dotačních titulů MPSV, Ústeckého kraje, Statutárního města MOST a Úřadu práce ČR

Výpočetní techniku nám laskavě zapůjčila organizace Konto Bariéry z projektu "Počítače pro každého"

Sídlo organizace - korespondenční adresa

Adresa : Most, ul. Okružní 943, 434 01 MOST

Provozovna Sociální rehabilitace Most,

Jaroslava Průchy 1915/24 - viz stránky "Kde nás najdete"