Personální zajištění - kontakty

                   

Ředitel - vede zařízení, tj. plánuje, organizuje, zabezpečuje chod pobočky po stránce personální, provozní, administrativní apod.

Sociální pracovník - jedná se zájemci o službu, sepisuje a aktualizuje smlouvy o poskytování sociálních služeb a sestavuje s uživateli individuální plán, poskytuje základní sociální poradenství, podílí se na dalších úkolech zadaných jeho přímým nadřízeným. Zajišťuje poskytování registrované sociální služby v souladu s platnou legislativou atd.

Pracovníci v sociálních službách – vedou jednotlivé programy – nácviky dovedností, nebo vedou výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, ve kterých se zaměřují na rozvoj dovedností uživatelů služeb. Jsou klíčovými pracovníky uživatelů služby, se kterými sestavují individuální plány. Přímým nadřízeným je sociální pracovník.Zobrazuje se 5 položek
Jméno pracovníkaPracovní zařazeníKontakt
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Jméno pracovníkaPracovní zařazeníKontakt
Alena Zárubová Pracovník v sociálních službách,administrativa alena.zarubova@kruh-ops.cz 
Iveta Plicová Pracovník v sociálních službách iveta.plicova@kruh-ops.cz 
Michaela Kuníková, DiS. Vedoucí zařízení/sociální pracovník m.kunikova@kruh-ops.cz 
Rostislav Jakub Krause Ředitel společnosti reditel@kruh-ops.cz 
Renata Křížková Pracovník v sociálních službách renata.krizkova@kruh-ops.cz 
Zobrazuje se 5 položek